Booklets Prepared

ଫଳ ଚାଷରେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ପୋକ ଓ ତାର ନିରାକରଣ ମାଂସ ପାଇଁ କୁକୁଡା ପାଳନ
ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷରେ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ପ୍ରତିକାର
ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଦଳୀ ଚାଷ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଚାଷ
ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ପିଆଜ ଚାଷ ମଧୁର ଜଳରେ ମାଛ ଚାଷ
ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ମହୁ ଚାଷ  ଏକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗ
ବ୍ୟବସାୟିକ ଛତୁ ଚାଷ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ
ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଶି ଚାଷ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ
ଲାଭଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧି
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଗ ଚାଷ KVK Bulletin 2012-2017
କ୍ଷେତ ଫସଲରେ ସମନ୍ୱିତ ଘାସ ପରିଚାଳନା